Қорғаныстың полиграфиялық тәсілдері

 

 Банкнот фабрикасы басқа банкнот фабрикасы немесе бірде-бір коммерциялық типография басып шығара алмайтын 100 түрлі баспалық өнімді  өндіреді. 

Банкнот фабрикасында шығарылатын әрбір өнімде жасырын түрдегі көптеген қорғаныстық  сипатты белгілер бар. Оларды анықтау үшін мамандарға ғана танымал сынақ тәсілдері мен жабдықтар қолданылады.  Осы шаралар арқылы фабрика сарапшылары жалған құжаттарды дайындауда қандай тәсілдерді қолданғандарына қарамастан өз өнімінің түпнұсқалығын сенімді түрде анықтай алады.

Қазіргі кезде категориялар бойынша қорғаныстық дәрежені анықтау  мүмкіндігі бар.

 • image description
  Бiрiншi категория

                  Бірінші категория бойынша қандай да болмасын жабдықты пайдаланбай,қорғаныс дәрежесін қарапайым тұтынушыға анықтау мүмкіндігі берілген. Мұндай қорғаныстық дәрежені анықтау жөнінде әрбір тұтынушыға жалпыға бірдей тәртіпте мәлімделеді. Қорғаныстық технологиялар жөнінде өткізілетін әртүрлі конференцияларда осы категориялы қорғаныстық белгілерді одан әрі дамыту және баспалық өнімдердегі олардың мөлшерін арттырудың жалпы әлемдік басымдыққа ие болып отырғаны жайлы кең әңгімеленуде.


   


   

 • image description
  Eкiншi категория

   

  Екінші категория - бұл лупа, ультракүлгінді лампа, химиялық қарындаштар және т.б. сияқты жай бақылаулық жабдықты пайдалану арқылы баспалық өнімнің қорғаныстық дәрежесін анықтау. Мұндай қорғаныс дәрежесі негізінен қолында күрделі жабдығы жоқ көзі қарақты тұтынушы, кассирлер қолданысы үшін қызмет етеді. Өнім сапасына көз жеткізу үшін мысалы, кассаларда, сауда нүктелерінде жоғарыда аталған бақылаулық жабдықтардың қолда болғаны орынды. 

   

 • image description
  Yшiншi категория

   

  Үшінші категория дегеніміз детекторлар, арнаулы жабдықтар, іріктеу машиналары, сканерлер және басқа да құралдарды пайдалану арқылы баспалық өнімнің қорғаныстық дәрежесін анықтау. Мұндай қорғаныс дәрежесін анықтау бақылау мекемелерінің қызметкерлері және өнімнің түпнұсқалығын анықтайтын сарапшылар үшін ғана мүмкін. 

   

 • image description
  Tөртiншi категория

   

  Төртінші категория - криминалистикалық лабораториялардың кәсіби шеберлігі жоғары мамандары ғана анықтай алатын қорғаныс белгілері.    

   

 

Бүгінгі күні Банкнот фабрикасында барлық категориялы қорғаныс элементтерінен тұратын баспалық өнімдерді шығаруға мүмкіндік беретін жабдықтар мен технологиялар бар.